INTERNAAT EN PEDA
VOOR JONGENS EN MEISJES SECUNDAIR

ONTSTAAN VAN DE LA SALLE

Het autonome Internaat De La Salle (opgericht op 19/11/1992) is de voortzetting van het vroegere internaat van het welbekende Sint-Amandusinstituut.

Ons internaat herbergt leerlingen van verschillende scholen maar bestaat vooral uit leerlingen van het Sint-Lucasinstituut en Het Stedelijk Kunstinstituut.Ook nu nog laten we ons inspireren door onze stichter De La Salle.

Hij had in de 18e eeuw de betrachting jonge mensen vanuit alle lagen van de bevolking samen onderwijs te verstrekken. Iets wat in die tijd ondenkbaar was.

Bovenstaand idee vormt één van onze hoekstenen.

Ons internaat is een menselijke gemeenschap waarin respect voor ieders individuele eigenheid centraal staat.

Ook zoals De La Salle besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van verantwoordelijkheidszin bij jonge mensen.Er is ongetwijfeld voor veel jongeren meer materiële welvaart dan vroeger maar het is waarschijnlijk meer ingewikkeld om nu jong te zijn dan vroeger.

Onze stijl is dan ook een hartelijke stijl naar jongeren toe, een eerbieding en bevestigend omgaan met jonge mensen.

‒ De Zutter Patrick - voormalig beheerder Internaat De La Salle