INTERNAAT EN PEDA
VOOR JONGENS EN MEISJES SECUNDAIR

LEES OOK DIT

Onze internen en pedastudenten

lopen school inGOED OM WETEN

Internaat Gent - Ontspanning
Internaat Gent - studeren

Ons internaat (tweede en derde graad) heeft tot doel

Meer info is te verkrijgen op aanvraag.